سپتامبر 25, 2018

پروپوزال پژوهشی

یکی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت در اپلای داشتن یک ایده پژوهشی بروز و انتقال آن به فرمت صحیح و استاندارد پروپوزال پژوهشی است. نبود چنین ویژگی هایی، حتی با فرض عالی بودن ایده پژوهشی، می تواند منجر به از دست رفتن بورسیه فول فاند شود. تیم اپلای گیت به شما کمک می کند تا با دانستن ویژگی های لازم یک پروپوزال استاندارد، گام مهمی در گرفتن بورس های تحصیلی بردارید. این کمک شامل در استاندارد سازی، و مشاوره در بهبود محتوای پروپوزال از دو بعد ساختار و زبان انگلیسی است.