ژانویه 5, 2019

مشاوره ویزا

ویزای تحصیلی:

خدمات مشاوره ویزای تحصیلی موسسه اپلای گیت به منظور مشاوره ویزای کشورهایی است که به عنوان مقصد اصلی بسیاری از علاقه مندان ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان ایرانی انتخاب می شود. خدمات موسسه به منظور بررسی شرایط دریافت ویزای تحصیلی و نیز قوانین ویزا در قالب مشاوره ارائه می شود.