سپتامبر 10, 2018

استانداردهای کاری موسسه اپلای گیت

  • خدمات مشاوره برای اماده سازی و نیز چگونگی پذیرش و انواع بورسیه های تحصیلی توسط موسسه اپلای گیت ارائه می شود. 
  • خدمات موسسه صرفا جهت مشاوره و آماده سازی ارائه می شود.
  • اطلاعات مرتبط با مشتریان نزد این موسسه در طی پروسه مشاوره محفوظ است.
  • به منظور رزرو وقت مشاوره تلفنی و یا حضوری با شماره های موسسه تماس حاصل نموده و درخواست وقت نمایید.
  • اپلای گیت طبق قوانین وزارت علوم و تحقیقات و فناوری عمل می کند، و بر اساس لیست دانشگاه های مورد تایید وزارتین علوم/بهداشت و نیز قوانین مربوط به بورسیه های تحصیلی مشاوره تحصیلی ارائه می کند.