سپتامبر 25, 2018

بورسیه تحصیلی

با توجه به هزینه های بالای تحصیل در دانشگاه های مطرح خارج از کشور، داشتن بورسیه تحصیلی که هزینه شهریه و یا هزینه زندگی را پوشش دهد ضروری به نظر می رسد. اما در هر صورت بورسیه های تحصیلی صرفاً به افرادی ارائه می شود که نه تنها شرایط لازم را داشته و در میان متقاضیان سرآمد بوده و با برنامه آموزشی ارائه شده فیت باشند، بلکه نیز در فرم شکل صحیح پرونده اپلای را آماده سازی و ارسال کرده باشند. بنابراین بدیهی است بدون پیاده سازی روش حرفه ای اپلای به دست آوردن های فاند های تحصلیی دور از دسترس خواهد بود. موسسه بین المللی اپلای گیت مجموعه گسترده ای از این بورس های دانشگاهی را که در سراسر جهان ارائه می شود در طول سالیان اخیر گردآوری کرده است. شرایط مختلف هر یکی از این بورس ها مشخص شده و بر مبنای هر کیس در قالب مشاوره معرفی می شود. حداقل های لازم برای بورسیه متوجه به معدل، دانشگاه های محل تحصیل، مقالات، نمرات آزمون های زبان، موضوع پژوهش، سن، وضعیت تاهل، سابقه تدریس، سابقه شغلی، فعالیت های کارآفرینانه، و … می باشد. بررسی تخصصی این موارد و تطبیق آن با بورسیه های تحصیلی موجود گزینه های هدفی را مشخص می سازد که شانس موفقیت را بیشینه می کند.