سپتامبر 25, 2018

انتخاب دانشگاه

در مورد انتخاب دانشگاه و تردید همیشگی موجود برای انتخاب دانشگاه های یک کشور، تنها پارامتر تسهیل کننده تجربه است. تیم اپلای گیت با گرداوری افرادی که سابقه تحصیل در دانشگاه های معتبر دنیا را دارند به شما کمک می کند تا از جزییاتی که در سرنوشت یک اپلای تعیین کننده هستند مطلع شوید. بدون شک هر دانشگاه صرف نظر از پروسه کلی اپلای و نیازمندی های عمومی که در سایت خود قرار می دهد، خط مشی های مشخصی را برای گرفتن دانشجویان بین المللی پیاده سازی می کند. این خط مشی ها در مورد رشته های تحصیلی، پشتوانه های اموزشی و پژوهشی، معدل و نمرات، و … در هر دپارتمان ویژگی خاص خودش را دارد. اگاهی از این ویژگی ها شما را برای انتخاب صحیح دانشگاه مقصد آماده می سازد.