مشاوره اپلای

____________________________________________
بورس های تحصیلی

Scholarships

انتخاب کشور مقصد

Target Country

انتخاب دانشگاه مقصد

Target University

نامه به اساتید

Letters to Supervisors

____________________________________________
پروپوزال پژوهشی

Proposals

بیانیه هدف

State of Purpose

حوالجات ارزی

International Payments

____________________________________________
ویزا

visa

____________________________________________

اپلای گیت

مسیر صحیح را به شما نشان می دهد
.......
  • مشاوره تخصصی
  • تجربه بالای کاری
  • نرخ مناسب مشاوره
  • پوشش تمام مقاطع از کالج تا دکترا

APPLYGATE ADMISSION & VISA COUNSELING GROUP